Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Voorafgaand

1.1 Deze website wordt beheerd door COBELAL BV – Cofabel, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, België met ondernemingsnummer 0408.456.706 hierna genoemd “COBELAL BV – Cofabel”.

1.2 De inhoud van de website is eigendom van de onder punt 1.1 genoemde onderneming en/of hun toeleveranciers (zoals John Deere).

1.3 De gebruiksvoorwaarden van deze website vind u hieronder in detail. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u om de website te verlaten.

2. De inhoud van de website

2.1 COBELAL BV – Cofabel stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, zij kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website. De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren.

2.2 Voor zover wettelijk toegestaan, zijn COBELAL BV – Cofabel, de bedrijven die aan COBELAL BV – Cofabel gelinkt zijn en diens directieleden en werknemers en de toeleveranciers van COBELAL BV – Cofabel niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.

Wij zijn dus o.a. niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit:

  • Handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op de website, zoals, doch niet beperkt tot: informatie over de producten;
  • Storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software;
  • Onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;
  • Het gebruik van websites, waarop u via een link op onze website terechtkomt, zoals, doch niet beperkt tot de webshops, waar u via een link op onze website terecht komt;
  • Inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.

3. Externe links

3.1 Op diverse plaatsen op deze website krijgt u mogelijk automatische links aangeboden naar andere websites, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. COBELAL BV – Cofabel heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan COBELAL BV – Cofabel, aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn of onze toeleveranciers zoals John Deere. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars.  Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

4.2 John Deere’s groen en gele kleurenschema, het symbool van het springende hert en John Deere zijn geregistreerde handelsmerken van Deere & Company.

4.3 Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat u daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van COBELAL BV – Cofabel, de aan haar gelinkte bedrijven of toeleveranciers.

U mag, na de verkregen toestemming,  informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën een copyright vermelding op te nemen: ‘Copyright © COBELAL BV – Cofabel’’ Alle rechten voorbehouden’. Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar legal@aveve.be.

4.4 Verdelers van de onder het eerste en tweede punt vermelde bedrijven hebben permissie om materiaal, gepubliceerd op deze website, elektronisch te kopiëren en daar geprinte kopieën van te maken ten voordele van en voor gebruik door hun klanten en potentiële klanten, op voorwaarde dat zowel de copyright-notitie als de permissie-notitie daarop tot uiting komen en mits de materialen niet worden veranderd.

4.5  Behalve wat hier uitdrukkelijk wordt toegestaan, kan de overdracht van materiaal uit deze website niet worden uitgelegd als goedkeuring van een licentie van enig type onder enig patent, copyright of handelsmerk in bezit van, of onder controle van de onder punt 1 en 2 vermelde bedrijven en/of hun toeleveranciers.

5. Persoonsgegevens en privacy

Staat u op het punt om uw persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de behandeling van uw persoonlijke gegevens, die u aan ons bezorgt of die wijzelf verzamelen.

6. Vragen en klachten

COBELAL BV – Cofabel wil dat uw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heeft u dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op via mail via info@cofabel.be Of contacteer ons schriftelijk via:

COBELAL BV – Cofabel
Rue de Villers 34
4520 Wanze (Vinalmont)

of

COBELAL BV – Cofabel
Peperstraat 4A
3071 Erps-Kwerps

of

COBELAL BV – Cofabel (maatschappelijke zetel)
Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven (Wilsele)

7. Ter aanvulling

7.1 COBELAL BV – Cofabel heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

7.2 Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven.