Fagadis voegt het onkruidbestrijdingsysteem Foamstream (van Weedingtech) toe aan zijn gamma professionele oplossingen voor de openbare ruimte.

Het foamsteam systeem op basis van schuim en stoom is het meest toonaangevende systeem om onkruid te verdelgen zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.  Het systeem maakt gebruik van twee technologiën, enerzijds gebruikt het stoom injectie, anderzijds schuim.

Enkele sterke punten van Foamstream als meest efficiënte oplossing binnen het huidige wetgevende kader:

Het Foamstream schuim bevat geen enkel schadelijk ingrediënt voor mens en dier en figureert niet op de lijst van de herbicides.

Het vernietigt de éénjarige onkruiden zichtbaar in enkele minuten.

Een enkele behandeling volstaat over langere tijd. (Zichtbaar duurzamer resultaat dan enkel stoom)

De oplossing is zonder gevaar voor de gebruiker en voor de meest gevoelige milieus (bijvoorbeeld in de buurt van waterlopen.)

Kan ook bij slecht weer toegepast worden.

UItstekend geschikt om toegepast te worden in een politieke omgeving waar veel druk wordt uitgeoefend om het milieu te sparen, de omgeving rein te houden en dit bij steeds kleiner wordende budgetten.

www.weeddingtech.com